Nếu quý khách huỷ đơn hàng có áp dụng mã giảm giá vì lí do cá nhân, quý khách sẽ không được sử dụng lại mã giảm giá đó. Mã giảm giá chỉ có thể sử dụng lại trong trường hợp đơn hàng bị huỷ do các nguyên nhân bất khả kháng (ví dụ: thiên tai, chuyến bay bị huỷ). Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng của KKday.