เนื่องจาก KKday จะมีการประเมิณคุณภาพสินค้าเป็นประจำทุกเดือน สัญลักษณ์ก็จะมีการอัปเดตเป็นรายเดือนเช่นกัน หากในเดือนนั้น  สินค้าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิณ สัญลักษณ์ก็จะหายไปโดยอัตโนมัติ