สินค้าที่เคยมีสัญลักษณ์สินค้ายอดเยี่ยม ทำไมสัญลักษณ์ถึงได้หายไปในเวลาต่อมา?

แก้ไขเมื่อ Tue, 16 Jan 2024 เมื่อ 04:40 PM

เนื่องจาก KKday จะมีการประเมิณคุณภาพสินค้าเป็นประจำทุกเดือน สัญลักษณ์ก็จะมีการอัปเดตเป็นรายเดือนเช่นกัน หากในเดือนนั้น  สินค้าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิณ สัญลักษณ์ก็จะหายไปโดยอัตโนมัติ

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.