สัญลักษณ์สินค้ายอดเยี่ยมคืออะไร? สิงค้าแบบไหนถึงจะได้รับสัญลักษณ์สินค้ายอดเยี่ยม?

แก้ไขเมื่อ Tue, 16 Jan 2024 เมื่อ 04:28 PM

KKday จะมีการประเมิณคุณภาพสินค้าเป็นประจำทุกเดือน สินค้าที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับสัญลักษณ์สินค้ายอดเยี่ยม

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.