Do hàng tháng KKday đều cố định đánh giá chất lượng phục vụ của phía đối tác nên Huy Hiệu Chất Lượng Cao cũng sẽ được cập nhật mới nhất, nếu không đạt tiêu chuẩn Huy Hiệu sẽ tự động mất đi.