Cùng một sản phẩm, tại sao trước kia có Huy Hiệu Chất Lượng Cao, sau đó lại không có nữa?

Đã sửa đổi vào Tue, 16 Jan 2024 lúc 04:41 PM

Do hàng tháng KKday đều cố định đánh giá chất lượng phục vụ của phía đối tác nên Huy Hiệu Chất Lượng Cao cũng sẽ được cập nhật mới nhất, nếu không đạt tiêu chuẩn Huy Hiệu sẽ tự động mất đi.

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.