ถ้าการจองของฉันถูกยกเลิก ฉันสามารถใช้คูปองโค้ดส่วนลดอีกครั้งได้หรือไม่?

แก้ไขเมื่อ Mon, 15 Jan 2024 เมื่อ 04:17 PM

หากคุณยกเลิกคำสั่งซื้อที่ใช้คูปองโค้ดส่วนลดด้วยเหตุผลส่วนตัว คุณจะไม่สามารถนำโค้ดส่วนลดนั้นมาใช้ซ้ำได้อีก คูปองโค้ดส่วนลดสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ในกรณีที่มีการยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ (เช่น ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน) เท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า KKday


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.