จะเกิดอะไรขึ้นถ้าการจองเต็ม?

แก้ไขเมื่อ วันอังคาร, 16 มกราคม เมื่อ 2:00 PM

ทุกสินค้าบน KKday คือสินค้าแบบจองล่วงหน้า (pre-order) และเนื่องจากเวลาดำเนินการของแต่ละสินค้าแตกต่างกัน เรายืนยันว่าเราจะยืนยันกับคุณภายในเวลาที่กำหนดบนหน้าสินค้านั้นๆ เราจะแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่หรือคืนเงินให้เต็มจำนวนหากการจองทั้งหมดเต็มแล้ว


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.