คุณสามารถตรวจสอบได้จากนโยบายยกเลิกการจองของสินค้านั้นๆ บางสินค้าอาจมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหลังทำการจอง เราแนะนำให้อ่านรายละเอียดสินค้าทั้งหมดก่อนทำการจอง