ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างถ้าสภาพอากาศแย่ลงระหว่างทริป?

แก้ไขเมื่อ Wed, 17 Jan 2024 เมื่อ 04:23 PM

หากแผนการเดินทางล่าช้าหรือถูกยกเลิกเนื่องจากภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ทำให้คุณไม่สามารถมาตรงเวลาได้ กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายและ KKday ทันที และส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆ (เช่น รายงานเที่ยวบินล่าช้า, Flight Certificate Request Form, ใบรับรองการวินิจฉัย, ใบรับรองแพทย์...) เข้ามาที่ service@kkday.com พร้อมระบุหมายเลขการจองของคุณเข้ามาด้วยเพื่อที่เราจะสามารถเริ่มต้นกระบวนการปรับเวลาเดินทาง/คืนเงิน


หลังจากได้รับการยืนยันจากผู้จัดจำหน่ายแล้ว เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.