สินค้าประเภททัวร์ส่วนใหญ่ไม่รวมบริการรับ/ส่งที่สนามบิน อย่างไรก็ตาม กรุณาตรวจสอบรายละเอียดจากหน้าสินค้าอีกครั้ง