WOWPASS 卡充值貨幣有哪些?

修改時間 星期四, 16 五月 在 1:35 PM

可充值的貨幣如下:

※美元 (100 / 50 / 20 / 10 )

※日元 (10000 / 5000 / 1000 )

※歐元 (100 / 50 / 20 / 10 )

※人民幣 (100)

※新台幣 (1000 / 500)

※港幣 ( 1000 / 500 / 100 )

※新元 ( 100 / 50 )

※澳元 (100 / 50)

※加元 (50)

※英鎊 (20)

※泰銖 (1000)

※菲律賓比索 (1000)

※越南盾 (500000)

※馬來西亞林吉特 (100)

※印尼盾 (100000)

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.