Tiếng Trung phồn thể (Quan Thoại):   00:00 - 23:59


Tiếng Trung phồn thể (Quảng Đông): 07:00-20:30


Tiếng Anh:            07:00-20:30


Tiếng Hàn Quốc : 07:00-21:10


Tiếng Thái Lan:     09:00-20:30


Tiếng Việt Nam:   09:00-20:30


*Tất cả các khung giờ dịch vụ chăm sóc khách hàng đều dựa theo múi giờ GMT +8