ภาษาจีน:07:00-02:00


ภาษากวางตุ้ง: 07:00-02:00


ภาษาอังกฤษ:07:00-02:00


ภาษาเกาหลี:07:00-21:00


ภาษาไทย:09:00-18:00


ภาษาเวียดนาม:09:00-18:00


*เวลาทำการของฝ่ายบริการลูกค้า KKday ทั้งหมดอ้างอิงตามเวลา GMT+8