ภาษาจีน:00:00-23:59


ภาษากวางตุ้ง: 07:00-20:30


ภาษาอังกฤษ:07:00-20:30


ภาษาเกาหลี:07:00-20:30


ภาษาไทย:09:00-20:30


ภาษาเวียดนาม:09:00-20:30


*เวลาทำการของฝ่ายบริการลูกค้า KKday ทั้งหมดอ้างอิงตามเวลา GMT+8