Tôi phải làm gì nếu đến trễ?

Đã sửa đổi vào Wed, 17 Jan 2024 lúc 03:44 PM

Nếu đến trễ, bạn sẽ được xem như không tham gia chuyến đi/trải nghiệm. KKday không áp dụng huỷ hoặc hoàn tiền trong trường hợp này.


Trong trường hợp chuyến đi bị hoãn hoặc huỷ do thiên tai hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khiến bạn không thể đến đúng giờ, vui lòng liên hệ ngay lập tức với KKday và nhà cung cấp dịch vụ để cung cấp các thông tin, giấy tờ có liên quan (báo cáo huỷ chuyến bay, giấy khám bệnh, chứng nhận sức khoẻ, v.v...) qua địa chỉ service@kkday.com kèm theo mã booking để KKday bất đầu thực hiện quá trình hoàn tiền hoặc đổi ngày sử dụng dịch vụ.


Sau khi nhận được xác nhận từ phía nhà cung cấp dịch vụ, KKday sẽ ngay lập tức liên hệ với bạn.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.