ไม่มี ขอให้ท่านวางใจได้ เหรียญคะแนนที่ท่านสะสมมาจะไม่ถูกหักออกจากระบบข้อมูลของสมาชิก ไม่มีกำหนด และไม่หมดอายุ