คะแนนประสบการณ์จะมีวันหมดอายุหรือไม่?

แก้ไขเมื่อ Thu, 28 Mar 2024 เมื่อ 11:58 AM

คะแนนประสบการณ์ไม่มีวันหมดอายุ อย่างไรก็ตาม เมื่ออัพเกรดสมาชิก คะแนนประสบการณ์จะถูกหักตามประสบการณ์ที่ต้องการสำหรับการปรับระดับสมาชิกเป็นระดับที่สูงขึ้น

และคะแนนประสบการณ์จะถูกตั้งค่าเป็นศูนย์เมื่อทำการต่ออายุสมาชิก

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.