มี ยกเว้นลูกค้าระดับซิลเว่อร์จะไม่มีการจำกัดวันหมดอายุ มีเพียงลูกค้าระดับแพลตตินัมและเพชรสีดำเท่านั้นที่กำหนดระยะเวลาการอัพเกรดใช้งานสิทธิประโยชน์ โดยมีการกำหนดระยะเวลาในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป เช่นอัพเกรดสิทธิประโยชน์ให้ช่วงมกราคมปีนี้ จะหมดสิทธิ์ในช่วง กุมภาพันธ์ของปีถัดไป (ระยะสั้นที่สุดในการคงสภาพสมาชิกคือ 1 ปี มากสุด 2 ปี)