การเลื่อนระสมาชิกแต่ละขั้นนั้น จะต้องมีคะแนนจากการใช้บริการสินค้าการท่องเที่ยว เช่น 5,000 คะแนน เพื่อเลื่อนระดับเป็นลูกค้าเพลตตินัม หรือ สะสมถึง15,000 คะแนน เพื่อเลื่อนระดับเป็นลูกค้าระดับเพชรสีดำ


เมื่อมีการสะสมถึงระดับที่ตั้งไว้ ระบบจะทำการอัพเกรดให้โดยอัตโนมัติ โดยมีการกำหนดระยะเวลาในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป เช่น ( อัพเกรดสิทธิประโยชน์ให้ช่วงมกราคมปีนี้ จะหมดสิทธิ์ในช่วง กุมภาพันธ์ของปีถัดไป)