เนื่องจากระยะเวลาดำเนินการของแต่ละสินค้าแตกต่างกัน กรุณาดูจากปฏิทินในหน้าสินค้านั้นๆ เพื่อตรวจสอบว่าวันที่คุณต้องการเปิดให้จองได้หรือไม่