ต้องทำยังไงถ้าฉันสาย?

แก้ไขเมื่อ Wed, 17 Jan 2024 เมื่อ 03:43 PM

โปรดเข้าใจว่าเราไม่เคยต้องการที่จะล้มเหลวและพยายามอย่างดีที่สุดในการให้บริการที่ดีที่สุด ถ้าคุณมาล่าช้า จะถือว่าคุณไม่ประสงค์ใช้บริการ ดังนั้นเราจึงเสียใจที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าการยกเลิกและการคืนเงินไม่สามารถทำได้


หากแผนการเดินทางล่าช้าหรือถูกยกเลิกเนื่องจากภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ทำให้คุณไม่สามารถมาตรงเวลาได้ กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายและ KKday ทันที และส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆ (เช่น รายงานเที่ยวบินล่าช้า, Flight Certificate Request Form, ใบรับรองการวินิจฉัย, ใบรับรองแพทย์...) เข้ามาที่ service@kkday.com พร้อมระบุหมายเลขการจองของคุณเข้ามาด้วยเพื่อที่เราจะสามารถเริ่มต้นกระบวนการปรับเวลาเดินทาง/คืนเงิน


หลังจากได้รับการยืนยันจากผู้จัดจำหน่ายแล้ว เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.