Làm cách nào để thay đổi ngôn ngữ/tiền tệ hiển thị?

Đã sửa đổi vào Mon, 15 Jan 2024 lúc 03:16 PM

Vui lòng chuyển sang sử dụng trình duyệt Google Chrome để đặt sản phẩm. Bạn có thể đổi ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ hiển thị trên góc phải màn hình. Lưu ý, khi đặt dịch vụ qua trang web, KKday chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền TWD (đối với thẻ tín dụng) hoặc USD (đối với PayPal), hoặc bạn có thể tải ứng dụng KKday để thanh toán đơn hàng bằng bất kỳ đơn vị tiền tệ nào.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.