เนื่องจาก KKday เป็นตัวกลางเชื่อมต่อการให้บริการระหว่างเจ้าของสินค้าและผู้รับบริการ สินค้าต่าง ๆ จึงถูกจัดหาผ่านผู้ให้บริการหลายรายและจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการจองที่แตกต่างกัน