ทำไมฉันต้องใส่ข้อมูลเดิมซ้ำกันหลายครั้ง

แก้ไขเมื่อ Thu, 18 Jan 2024 เมื่อ 01:38 PM

เนื่องจาก KKday เป็นตัวกลางเชื่อมต่อการให้บริการระหว่างเจ้าของสินค้าและผู้รับบริการ สินค้าต่าง ๆ จึงถูกจัดหาผ่านผู้ให้บริการหลายรายและจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการจองที่แตกต่างกัน

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.