KKday đảm bảo sẽ gửi voucher đến email của bạn trong thời gian ghi trên trang sản phẩm.

Bạn có thể đăng nhập tài khoản KKday và vào mục [Đơn hàng] để kiểm tra và tải voucher về máy tính/điện thoại.