1. Tìm kiếm sản phẩm tại website KKday

2. Trên trang sản phẩm, chọn ngày muốn sử dụng để xem các gói dịch vụ mở bán trong ngày đó.

3. Gói dịch vụ sẽ hiển thị màu xám nếu không mở bán trong ngày bạn đã chọn. KKday chỉ nhận đặt và thanh toán online, giá tiền và các gói dịch vụ hiện có sẽ tự hiển thị sau khi bạn đã chọn ngày mong muốn sử dụng dịch vụ.


*Các dịch vụ và sản phẩm tại KKday đều phải đặt hàng trước, thời gian mở bán và xác nhận đơn hàng của mỗi sản phẩm đều khác nhau, KKday sẽ xác nhận với bạn trong thời gian sớm nhất có thể.*