Các đơn hàng đặt qua ứng dụng KKday cho điện thoại hoặc có áp dụng mã khuyến mại không thể dùng để tích điểm Asia Miles.