1. Asia Miles dành cho cho du khách từ 2 tuổi trở lên.


2. Du khách dưới 18 tuổi phải có giấy xác nhận của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để đăng ký làm thành viên Asia Miles. Cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp không cần phải là thành viên Asia Miles.


Vui lòng truy cập website chính thức của Asia Miles để biết thêm chi tiết.