Nếu bạn có thắc mắc về đơn hàng hoặc sản phẩm, vui lòng chọn 1 trong 2 cách sau để liên hệ nhà cung cấp dịch vụ:


Thắc mắc về đơn hàng: đăng nhập tài khoản KKday, click vào ảnh đại diện và chọn [Đơn hàng], sau đó chọn "Liên hệ Chăm sóc khách hàng" ở đơn hàng bạn muốn gửi thắc mắc.


Thắc mắc về sản phẩm: click "Tư vấn dịch vụ" trên trang sản phẩm.