คะแนนจะถูกหักทันทีที่กดแลกรับของรางวัล และไม่สามารถกลับคืนหรือยกเลิกได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนใช้คะแนน