เรายืนยันว่าเราจะส่งใบ voucher ไปทางอีเมลที่คุณระบุภายในเวลาที่กำหนดบนหน้าสินค้านั้นๆ คุณสามารถเข้าสู่ระบบ KKday และตรวจสอบใน "รายการสั่งซื้อ" จากนั้นกดดาวน์โหลด voucher ออนไลน์ได้