ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ แต่เราไม่สามารถช่วยคุณในการป้อนข้อมูล Asia Miles ในการจองได้ จะต้องทำในขณะที่ทำการสั่งจองเท่านั้น