ไมล์จากบัตรเครดิตจะใช้เวลาดำเนินการ 6 - 8 สัปดาห์ เราไม่สามารถเร่งกระบวนนี้ได้ การเนื่องจากเราไม่สามารถเข้าถึงระบบของคู่ค้าของเราได้