คุณสามารถดาวน์โหลดแอพ Asia Miles มาเพื่อตรวจสอบแต้มไมล์คงเหลือของคุณได้ทันที หรือตรวจสอบจากอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน (กรุณาระบุอีเมลที่คุณใช้งาน) ซึ่งเราจะส่งสรุปบัญชีไปให้ทุกเดือน