ข้อมูลของผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อเดียวกันกับเจ้าของบัญชี Asia Miles