หากสินค้าไม่มีไอคอน Asia Miles สินค้านั้นไม่สามารถสะสมแต้ม Asia Miles ได้


คำสั่งซื้อที่จองผ่านแอพ KKday หรือใช้โค้ดส่วนลด จะไม่สามารถสะสมแต้ม Asia Miles ได้