กรุณาให้อีเมลบัญชีที่คุณต้องการลบกับเราผ่านทางอีเมล ส่งมาที่ service@kkday.com แล้วเราจะทำการปิดบัญชีให้คุณ